Privacyverklaring

Stichting Beach Event Son, gevestigd aan Margrietstraat 16, 5691 TV Son & Breugel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Beach Event Son

Email: info@beacheventson.nl Website: www.beacheventson.nl

Postadres: Margrietstraat 16, 5691 TV Son & Breugel Bezoekadres: Waterhoef 2, 5492 NA Sint-Oedenrode

Ronnie Brans is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Beach Event Son. Hij is te bereiken via info@beacheventson.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Beach Event Son verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -  Voor- en achternaam
 • -  Geslacht
 • -  Geboortedatum
 • -  Geboorteplaats
 • -  Adresgegevens
 • -  Telefoonnummer
 • -  E-mailadres
 • -  IP-adres
 • -  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan temaken en in correspondentie
 • -  Locatiegegevens
 • -  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • -  Internetbrowser en apparaat type
 • -  BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren
  of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beacheventson.nl, dan verwijderen wij deze informatie. page2image762783792 page2image762783984 page2image762784176

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Beach Event Son verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Beach Event Son neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Beach Event Son) tussen zit. Stichting Beach Event Son gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Paylogic betalingsysteem, voor de inschrijvingen en verkoop van tickets.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Beach Event Son bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens bewaren wij 10 jaar > Hiermee kunnen we onze bezoekers op de hoogte houden van nieuwe evenementen, wijzigingen of updates van onze evenementen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Beach Event Son deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Beach Event Son blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Beach Event Son jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

- Visual Circle; onze technische partner, beheert de persoonsgegevens in een database, zodat wij deze gegevens kunnen inzien, beveiligen en filteren. Zij zullen vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Beach Event Son gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. page3image2921043248 page3image2921043440 page3image2921043632 page3image2921043824

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Beach Event Son en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beacheventson.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Beach Event Son wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Beach Event Son neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beacheventson.nl.