Reglement

Algemeen

● Er wordt gespeeld op een veld van 16 x 8 meter.
● In het veld staan per team 4 spelers.
● Er mag onbeperkt gewisseld worden.
● Iedere wedstrijd bestaat uit 1 set van 14 minuten. 
● Na de set wordt er binnen 3 minuten aan een 
nieuwe wedstrijd begonnen.
● Er wordt de gehele wedstrijdduur doorgeteld (de uitslag 
kan bv. zijn 32-27) volgens het rallypoint systeem.
● Na iedere opslagwissel draait het team met de wijzers van de klok mee, één plaats door. Er komt op deze manier steeds een andere serveerder. 
● Er mag over de hele achterlijn geserveerd worden. 
● Via het net serveren is toegestaan. 
● Een team mag de bal maximaal 3 keer aanraken om deze terug over het net te spelen. 
● Een speler mag de bal niet 2 keer achter elkaar spelen. 
● De bal mag met het hele lichaam worden gespeeld. 
● Netfouten door spelers worden afgefloten (Dit in verband met de veiligheid!) 
● Begin en einde van de wedstrijd wordt centraal door 
de wedstrijdleiding aangegeven. 
● Wanneer de bal in het spel is tijdens het eindsignaal wordt het punt afgemaakt. 
● Het team dat als eerste wordt vermeld op het 
wedstrijdformulier heeft de eerste opslag. 
● Time-outs zijn niet toegestaan. 
● Het is aan te raden op blote voeten te spelen.
● Deelname aan het toernooi geschiedt op eigen risico.

Wedstrijden

Bij een gelijke aantal wedstrijdpunten in de 
eindrangschikking telt het puntensaldo. Is dit ook gelijk 
dan telt het onderlinge resultaat. In geval van twijfel of 
onduidelijkheid beslist de wedstrijdleiding. 

Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op.
Een gelijkspel levert 1 punt op.
Een verloren wedstrijd levert 0 punten op.